Hva skal vi egentlig med tenketanker? Ingen tenker klart, nedsenket i en tank. Men enda verre: dine tanker forblir innesperret i en sylinder, inntrukket i fotnoter, rapportvedlegg og obskure debatter på Twitter.

Trenger du tanker i bruk, til faktisk kappestrid om oppmerksomhet, troverdighet og definisjonsmakt, skal du ikke senke deg ned i en tank, men sette deg inn i en av mine tenketanks: argumentative stridsvogner, trojanske stikk av komikk eller alvor som rammer motstanderen midt i skråsikkerheten.

Dividing line

Indregards tenketanks kommer i form av tekster, foredrag, redaksjonelt arbeid, rapporter, utredninger og kurs. Tidligere tankmodeller kan beskues ukentlig i Morgenbladet og på indregard.no, det offisielle propaganda-skalkeskjulet for operasjonen.

Ta gjerne kontakt hvis du vil diskutere muligheten for å rulle ut en real tenketank i dine omgivelser.

Dividing line
© Sigve Indregards tenketanks (ENK)
Org.nr. 990 010 714
co/Sigve Indregard, Rådyrveien 5, 0595 Oslo